Karatekeli Obasına Hoş Geldiniz - YÖRÜK TÜRKÜLERİ

SAYFAMA HOŞ GELDİNİZ BEN ALPER TURAN TEKELİ

BenimBlog.com - Turkce ucretsiz blog Bedava blog hizmeti
Benimblog.com satilikir / is for sale: info@anahaber.com
Karatekeli Obasına Hoş Geldiniz
Benim hakkımda

KARATEKELİ OBASI

Son yazılarım
Menü

 

vB-Toplist.Com
Arkadaşlarım
Baglantılarım


98 sayfadan 57 . sayfa
geri | ileri
26/2/2006 - YÖRÜK TÜRKÜLERİ
Bulundugu yer: Arsiv

Yörük Ali

Kahvenin önü şimşir
Kahveci kahve pişir
Yörük de Ali geliyor
Aklını başına devşir

Kale yaptım hanoldu
Yörük Ali Avrupa'ya şan oldu

Aydın dağını oydular
İçine çete koydular
Yörük de Ali'nin ismini
Hazret-i Ali koydular

Ördek gitti kız geldi
Yörük Ali'ye gavur İzmir az geldi

Tencerem dolu ayran
Gezerim seyran seyran
Yörük Ali'nin arkadaşı
Ödemişli Kör Bayram

Bayram aman değil mi
Ali Efe'm seyran değil mi

Ödemiş'i bastılar
Çalıya da martin astılar
Yörük Ali'nin kurbanına
Bin Yunanlı kestiler

Ördek gitti kız geldi
Yörük Ali'ye gavur İzmir az geldi

Dağları da oydular
İçine çete koydular
Yörük de Ali'nin adını
Hazret-i Ali koydular

Değil aman değil mi
Yörük Ali'm aslan değil mi

Yörük Ali'm aslan değil mi
Malgaç çayında durdum
Otuz düşman ben vurdum
İki çete ile ben
Aydın'ı Yunan 'dan aldım

Bu dağların efesi
Yörük Ali'm Aydın'dan gelir sesi

Anonim-Aydın

Kara Koyun - Reşadiye yöresi

Karakoyun koyunların beyidir
Ak kuzu da yüreğimin yağıdır
Yerimiz sorarsan Kumalar dağı'dır
Meleme koyun meleme vaz geç kuzundan
Çok analar ayrı düşer kızından

Koyun seni yaylalarda güdeyim
Seni alıpta elimde yedeyim
Kuzun öldü ben Allaha ne deyim
Meleme koyun meleme vaz geç kuzundan
Çok analar ayrı düşer kızından

Korkar oldum şu dağların kurdundan
Koyun geldi kuzu gelmez ardından
Ben de bıktım bu ananın derdinden
Ağlama koyun meleme vaz geç kuzundan
Çok analar ayrı düşer kızından

Anonim

BEN BİR YÖRÜK GIZIYIDIM
Yöresi :  Senirkent - ISPARTA

Kimden Alındığı :  Hüseyin KARATÜRK

Ben bir yörük gızıyıdım
Yurt dibinde galdımmı ben
Anamın gök gızıyım
Nasibime vardım mı ben

Çadırları oba oba
Neye verdin beni baba
Bak goca verdiğin oğlan
Oturuyo gaba gaba

Yayıktada vardır südüm
Galmadı benim umudum
Nasıl verdin beni baba
Gelinliğe güccüğüdüm

Devrent Deresi -Orj- - Denizli yöresi

Derbent deresine duman bürüdü
Yedi devesiyle Musam yürüdü
Musamın ciğeri mos mor oldu çürüdü
Derbent dereleri dar geldi bana
Vadesiz ölümler zor geldi bana

Derbent deresine çıvgınlar esti
Elimi kolumu poyrazlar kesti
Feleğin bizlere neyimiş kastı
Derbent dereleri dar geldi bize
Vadesiz ölümler zor geldi bize

Derbent deresinden biz de geçelim
Sılaya varmaya yollar açalım
Deve kirasından biz vaz geçelim
Yıkıldı develerim kaldıramadım
Tutuldu dillerim söyleyemedim

Derbent deresinde üç yiğit buydu
Musamın gözünü kargalar oydu
Musamın öldüğünü anası duydu
Ağlasın ağlasın anam ağlasın
Ötkün pesereyime duda bağlasın

Derbent deresinde bir bölük koyun
Musamın elbisesini hamamda soyun
Musamın öldüğünü yolcuya sorun
Ağlasın ağlasın anam ağlasın
Ötkün tülülerimi duda bağlasın

Devrent'e varmaya mecal kalmadı
Yoldan geçen atlılar bizi almadı
Dünyanın malında gözüm kalmadı
Yatırdım devemi kaldıramadım
Tecellim böyleymiş ben bilemedim

Evimizin önünde bir dönüm avlı
Avlının içinde kır atım bağlı
Musamı sorarsan bir evin oğlu
Yanmadık mı kaldı bu yiğitlere
Cennet mekan olsun bu şehitlere

Arkamı dayadım sarı kayaya
Yükümü yüklettim tülü mayaya
Canımı değiştim kayma paraya
Ağlasın ağlasın anam ağlasın
Tülü besireğimi duda bağlasın

Derbent deresinde develer katar
Musamın ölüsü çaylarda yatar
Kulanın yolcusu gel bizi kurtar
Derbent dereleri dar geldi bize
Vadesiz ölümler zor geldi bize

Devrent deresinde kar gene bastı
Sağımdan solumdan tufanlar esti
Sılada kavuklum umudu kesti
Devrent dereleri dar geldi bana
Ecelsiz ölümler zor geldi bana

Devrent çayları da arpayla doldu
Musamın gözünü sansarlar oydu
Elim üşüdü de bedenim buydu
Devrent dereleri dar geldi bana
Ecelsiz ölümler zor geldi bana

Değirmenin bendine yükümü yıktım
Kaldırdım kafamı havaya baktım
Ben bu tatlı canı ucuza sattım
Kudretten karadır Musamın kaşı
Her daim böyledir feleğin işi

Devrent deresinde kar bulamadım
Yıkıldı devemi kaldıramadım
Kalmışım ben tufanda kurtulamadım
Devrent dereleri dar geldi bana
Ecelsiz ölümler zor geldi bana

Yaşar Özürküt

Mustafa Türküleri 3 - Afyon yöresi

Koca Mustafa da al kanlar kustu
Jandarmalar dumanından duramaz
Mustafa der bu dağ bize yaramaz
Belki müfrezeler vururlar bizi

Zindan boğazını müfreze bastı
Koca Mustafa da al kanlar kustu
Bunu gören İnce Memed koydu da kaçtı
Şahinin yuvadan kaçtığı gibi

Haydarlı üzeri çifte değirmen
Ankara'dan geldi vur emri ferman
İnce Memed der ki ben burda durmam
Bugün müfrezeler basarlar bizi

Yörüklerin keçileri alabaş
Mustafa'nın varacağı Karataş
Aman İnce Memed yanıla ulaş
Şimdi Bohurcular vururlar bizi

Müfrezeler bölük bölük geldiler
Ak göğsümü delik delik deldiler
Hükümet önünde resmim aldılar
Ak kağıt üstünde görün siz beni

Anonim


Yorum Yaz :: Arkadaşına gönder