Google
BenimBlog.com - Turkce ucretsiz blog Bedava blog hizmeti
Benimblog.com satilikir / is for sale: info@anahaber.com
.::My Dream::.

8/3/2009 - Milletvekili Seçimi Kaç Yılda Bir Yapılır?Milletvekili Seçimi ve Görevleri

   1-Milletvekillerinin Seçimi:
a-Seçim Sistemi:

   Geniş anlamda seçim sistemi deyimi seçimlerle ilgili bütün unsurları mesela seçme ve seçilme yeterliliğini adaylığa ilişkin kuralları oy verme usullerini seçimlerin yönetim ve denetimini kapsar.Dar anlamda seçim sistemi ise seçmenlerce verilen oyların parlamento sandalyelerine dönüştürülmesinde uygulanan kurallar anlamına gelir.
   Kurucu meclisçe kabul edilen Milletvekili seçim kanunu nisbi temsilin D’Hondt yöntemini benimsemiş olmakla beraber buna iki türlü baraj hükmü eklenmiştir.

1.’si gene baraj adıyla anılmaktadır.Buna göre genel seçimlerde ülke genelinde ara seçimlerde seçim yapılan çevrelerin tümünde geçerli oyların %10’unun aşamayan partiler milletvekili çıkaramazlar.2.’si ise seçim çevresi barajıdır.Bu hükme göre bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oylar toplamının o çevrede çıkacak milletvekili sayısına bölünmesiyle elde edilecek sayıdan daha az oy alan siyasi partilerle ve bağımsız adaylara milletvekilliği tahsis edilemez.
b-Milletvekili seçilme yeterliliği:

   Milletvekili seçilme yeterliliği AY’nın 76.maddesinde düzenlenmiştir.Bu madde ile 61 anayasasının vekil seçilme yeterliliğini düzenleyen 68.maddesi arasında bazı önemli farklar göze çarpmaktadır.Bir defa 61 anayasası seçilebilmek için Türkçe okuyup yazmayı yeterli gördüğü halde 82 anayasası en az ilkokul mezunu olmayı şart koşmuştur.Ayrıca vekil seçilme yeterliliğini ortadan kaldıran suçlara yenileri eklenmiştir.Üstelik ilgili kişinin affa uğramış olması halinde dahi seçilme yeterliliğini geri verilmemesi olarak düzenlemiştir.
c-Seçim çevreleri:
   4121 sayılı kanun seçim çevresi olarak esas itibari ile illeri kabul etmekle birlikte çıkaracağı milletvekili sayısı 19’dan 35’e kadar olan illerin 2;36 veya daha fazla olan illerin 3 seçim çevresine bölüneceğini belirtmiştir.Çıkaracağı vekil sayısı 18’e kadar olan iller bir seçim çevresi sayılır.Milletvekili seçim kanunu seçim çevrelerini ve her seçim çevresinin çıkaracağı vekil sayısını saptama görevini Yüksek Seçim Kuruluna vermiştir.
Seçim çevresi ne kadar büyükse yani ne kadar fazla vekil çıkarıyorsa seçim çevresi barajı o kadar küçüleceğinden küçük partilerin barajı aşma şansları artar; dolayısıyla seçimler daha orantılı sonuçlar verir.Seçim çevrelerinin belirlenmesine ilişkin kurallar arasında her ile nüfusuna bakılmaksızın önce birer vekil tahsis edilmesini ve nüfus esasının ancak geri kalan vekillikler için uygulanmasını ilkesi de az nüfuslu kırsal illeri çok nüfuslu şehirleşmiş iller aleyhine yararlandıracak niteliktedir.
d-Seçimin Başlangıcı:
   TBMM seçimleri normal olarak 4 yılda bir yapılır.Her seçim döneminin son toplantı yılının 3 temmuz günü seçimlerin başlangıç tarihidir ve ekim ayının 2. Pazar günü oy verilir.Seçim dönemi bitmeden önce seçimin yenilenmesine TBMM veya CB tarafından karar verilmesi halinde durum Bak.Kur. tarafından 48 saat içinde ilan olunur.Yenileme kararı TBMM tarafından verilmiş ise Meclis seçimin yapılacağı tarihi de belirler; CB tarafından verilmesi halinde ise kararın verildiği tarihten itibaren 90. günü müteakip Pazar günü seçimler yapılır.
   Seçim propagandası oy verme gününden önceki 10.günün sabahında başlar ve oy verme gününden önceki günün saat 1800’ında sona erer.Kanun bu süre içinde açık ve kapalı yerlerde ve radyo ve TV’de yapılacak propagandanın ilkelerini belirler.Ayrıca seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde seçim eşitliğini korumaya yönelik birtakım yasaklar da uygulanır.
e-Adaylık:
   3270 sayılı kanun aday tespiti yönteminin seçilmesini partilerin kendi tüzüklerine bırakmakta ancak parti tüzükleri bütün parti üyelerinin katılacakları bir önseçim yöntemini benimsemedikleri takdirde bu ön-seçimlerin kanunda yer alan hükümlere göre cereyan edeceğini belirtmektedir.
f-Milletvekillerinin Tahsisi:

    Bir seçim çevresinde siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde edecekleri milletvekili sayısı yukarıda değinilen kontenjan adaylığı saklı kalmak kaydıyla d’Hondt sistemine göre hesaplanmaktadır.
g-Gümrük kapılarında kullanılan oyların değerlendirilmesi:

   Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarına milletvekilleri genel seçimi yapılacağı günün 75 gün öncesinden başlamak üzere seçim günü akşam 1700’a kadar yurda giriş ve çıkışlarında gümrük kapılarında kurulacak oy sandıklarında oy kullanma hakkını tanımıştır.
2- Nasıl seçilirler

   Seçildikten sonra yüksek seçim kurulundan mazbatalarını alıp millet meclisinde kayıt yaptırıyorlar.Burada bir TBMM rozeti alıyorlar.Sonrada mecliste yemin ederek göreve başlıyorlar.

3- Kaç yılda bir seçilirler

  4 Yılda bir millet vekili seçimi yapılır normal durumlarda.
Eğer hükümet erken seçim kararı alırsa yada milletvekili sayısının 1/3 i istifa ederse seçim yapılır.

4- Görevleri

   T.C Anayasasında belirlenen ilke ve esaslarına sahip çıkmak,onları kabullenmek,onları korumak, Türk milletinin refahı için çalışmak, onların isteklerini meclise iletip bu istekler üzerinde çalışmalar yapmak bir millet vekillerinin görevleridir.İyi bir milletvekili cebini doldurmaz değil halkı doyurur. 

5-Gerekenler

   Milletvekillerinin göreve gelmesi için 25 yaşını geçmiş ve yüz karartan ağır suçlar işlememiş olmalıdır. Millet vekili olmak için gereken bir şartta ilköğretimi bitirmek ve gerekli eğitimlerin sonundaki testleri geçmek gerekiyor.

6- Bas vurmaları geren yerler

   Milletvekili adayları seçilmek istedikleri partiye başvuru yaparlar, partiler bu başvuruları değerlendirdikten sonra Yüksek Seçim Kurulu' na iletir. Bağımsız milletvekili adayları ise başvurularını İl Seçim Kurullarına yaparlar.Ve uygun görülürse partiye girebiliyor.

7- İyi bir  millet vekili ne yapar

   İyi bir milletvekili seçim öncesinde verdiği tüm sözleri tutmalı,halkın kötü zamanlarında yanında olmayı bilmeli,halkın istek ve düşüncelerini dinlemeli ve sonra gereken işlemleri yapmalı,halka yardım etmeli ve halk problemlerini bilip tamamlaması gerekir.

8-Seçim sürecinde ne yaparlar

Öncelikle bölgelerinde bulunan ileri gelen kişiler ile görüşürler. Seçim bölgelerindeki seçmenleri ile görüşerek onların sorunlarını öğrenirler ve bu sorunların çözüm yolları üzerine geliştirdikleri görüşlerini onlarla paylaşırlar. Kendilerini tanıtan her türlü yazılı ve basılı materyali seçim bölgelerinde dağıtırlar. Bağlı bulundukları partinin merkez teşkilatı ile sürekli görüşerek partinin görüşleri doğrultusunda bölgelerinde hareket ederler.

• Yorum Yaz

23/3/2011 - Başlıksız Yorum

Yazar:Anonymous
ya bunu kim yaptıysa allah ondan razı olsun wala
Baglantı

6/6/2011 - Başlıksız Yorum

Yazar:Anonymous
çok karışık ama olmazki böle MAĞDURUM
Baglantı

<- ileri • geri ->

Benim hakkımda

Arkadaşlarım

• huseyincaliskan


TV'de Bugün

Hurriyet.www.gazetealemi.com Zaman www.gazetealemi.com Radikal www.gazetealemi.com Milliyet www.gazetealemi.com Bugun www.gazetealemi.com Turkiye www.gazetealemi.com Vatan www.gazetealemi.com Sabah www.gazetealemi.com Yeni Safak www.gazetealemi.com