BenimBlog.com - Turkce ucretsiz blog Bedava blog hizmeti
Benimblog.com satilikir / is for sale: info@anahaber.com
MİLLİ MARŞLAR

tarih: 10/7/2006 Saat: 02:42 :

MİLLİ MARŞLAR    
 

İŞTE İSTİKLÂL MARŞI YARIŞMASINDA, YARIŞMAYA KATILAN DİĞER MARŞLAR;


1

Yıllarca altı cephede ateşle kanlara;

Türk'ün hilâl-ü dinine düşman olanlara;

Ceddin o; Yıldırım gibi saldın zaman zaman

Yüksek başın eğilmedi bir art cihanlara

Ey kahramanlar ordusu, ey yıldırım-Şitab.

Göster cihan-ı mağribe bir kanlı inkılab

Ey mazi-i havariki bin destan olan;

Garbın zalam-ı zulmüne yüz yıl kılınç salan

Arslan yürekli ordu; demir giy; silah kuşan!

Zira hududu kapladı ateşle kan, duman.

Ey kahramanlar ordusu, ey yıldırım - Şitab,

Göster cihan-ı mağribe bir şanlı inkılab!

Arslan mücahid ordusu, ey haris-i salah

Destinde seyf-i hak gibi pek şanlı bir silah

Açtın sema-yi millete pür-nûr bir sabah.

Atî bizim... bizim artık vatan, zafer, felah.

Ey kahramanlar ordusu; ey yıldırım - Şitab.

Göster cihan-ı mağribe bir şanlı inkılab

Mehmet MUHSİN


2

Altı bin yıl efendilik yaptın,

'Kahraman Türk' idi cihanda adın.

Bir ateşten siperdin İslam'a

Sönmeyen bir güneş gibi yaşadın.

Ey büyük ünlü milletim ileri!

Hasmına çiğnetme koş bu şanlı yeri!

Düşmanın bir cihansa dostun

Hak Hakkın elbette müstakil yaşamak

Atıl, ez, vur, senindir istiklâl

Ebedî parlasın şu al bayrak...

Ey benim şanlı milletim ileri;

Ele çiğnetme koş bu ülkeleri!

M.

 • = Bursa Milletvekili Muhittin Baha Bey Yarışmaya (M) rumuzu ile katılmış, ancak müzakereler esnasında şiirini geri çekmiştir.

  3

  Ey Müslüman, ey Türk oğlu

  Açıldı istiklâl yolu

  Benim bu son günlerimdir,

  Diyor bize Anadolu.

  Çek sancağı Türk ordusu

  Olmaz Türk'ün can korkusu

  Esarete dayanır mı

  Türk vatanı, Türk namusu?

  Bu son savaş bize farzdır,

  Fırsatımız gayet azdır,

  Muzaffer ol da ey millet

  Altın ile tarih yazdır.

  Birleşelim özümüzden,

  Dönmeyelim sözümüzden,

  Hem silelim bu lekeyi,

  Tarihdeki yüzümüzden.

  İskender HÂKİ


  4

  Göz yaşına veda et

  Ey güzel Anadolu!

  Hakkını korur elbet

  Türk'ün bükülmez kolu

  Cenk ederiz genç, koca

  Bugün değil, yarın da

  Yadımız ağladıkça

  İzmir ezanlarında.

  Hak yolunda kan olur,

  Dünyalara taşarız;

  Ya şerefle vurulur,

  Ya efendi yaşarız.

  Her gün yeni bir hile

  Arkasından satıldık;

  Her gün yeni bir dille

  Yurdumuzdan atıldık

  Yeter, ey Ka'be'mizi

  Elimizden alanlar

  Alıkoyamaz bizi

  Yolumuzdan yalanlar.

  Hangi alçak el alır,

  El zinciri boynuna?

  Kim Yunan'ı bırakır

  Türk kızının koynuna?

  Kemaleddin KAMİ


  5

  Millet aşkı, din aşkı, vatan aşkı uyansın

  Yurdumuza göz dikenler al kanlara boyansın

  Ya ben ya onlar diyen silâhına dayansın

  Türk oğludur bu millet

  Türk'ündür bu memleket

  Türk oğludur bu millet

  Türk'ündür bu memleket

  Düşman gözü tutamaz yanar dağlar başını

  Bağrımızda saklarız vatanın her taşını

  Yurdumuza yan bakan döker gözün yaşını

  Türk oğludur bu millet

  Türk'ündür bu memleket

  Türk oğludur bu millet

  Türk'ündür bu memleket

  Can veririz her zaman hürriyet yoluna

  ‘Ya gazi, ya şehid'lik ne devlettir kuluna

  Ata emanet etmiş namusunu oğluna

  Bize Türk oğlu derler

  Hep bizimdir bu yerler

  A.S.


  6

  Türk'ün evvelce büyük bir pederi

  Çekti sancağı hilâl-i sehari

  Kanımızla boyadık bahr ü berri

  Böyle aldık bu güzel ülkeleri

  İleri, arş ileri, arş ileri

  Geri kalsın vatanın kahpeleri

  Seni ihya için ey nâmı büyük

  Vatanın uğruna öldük öldük

  Ne büyük kaldı bu yolda ne küçük

  Siper oldu sana dağlar gibi Türk

  Yürü ey milletin efradı yürü

  Ak süt emmiş vatan evlâdı yürü

  Vatan evlâdını kurban edeli

  Milletin hür yaşamaktır emeli

  Veremez kimseye bir Çamlıbeli

  Bağlanır mı acaba Türk'ün eli

  İleri, arş ileri, arş ileri

  Çiğnenir çünkü kalan yolda geri.

  Hüseyin SUAD


  DİĞER ÜLKELERE AİT MİLLİ MARŞLAR

   ABD Millî Marşı

  (Söz: Francis Scott Key, müzik: John Stafford Smith, yazılışı: 1814, kabulü : 1931)

  Pul Pul Yıldızlı Sancak

  Ah, söyle, görebiliyor musun şafağın ilk ışıklarında,

  Alacakaranlığın son pırıltıları içinde öylesine övünçle selamladığımızı,

  O tehlikeli kavgada kalın çizgileri ve parlak yıldızlarıyla,

  Tabyalar üzerinden görkemli dalgalanışını izlediğimizi?

  Ve roketlerin kızıl ışığı, havada patlayan bombalar,

  Tanıtladılar tüm gece, bayrağımız hâlâ oradadır.

  Ah, söyle o pul pul yaldızlı sancak hâlâ dalgalanıyor mu

  Toprağı üzerinde özgür insanların, ve vatanı üzerinde yiğitlerin?

  Kıyıda, denizin sisleri içinden belli belirsiz görülen,

  O kıyı ki orada düşmanın böbürlenen ordusu son derece sessizlik içinde yatmaktadır,

  Nedir o, esen yelde, yüksek tepenin üstünden,

  Esintiyle bîr kaybolup, bir görünen?

  Bir alazlanıyor ışıltısında sabahın ilk ışığının,

  Bir tüm görkemiyle yansıyarak parlıyor sular üzerinde,

  İşte bu, pul pul yıldızlı sancaktır, ah, uzun yıllar dalgalansın

  Toprağı üzerinde özgür insanların, ve vatanı üzerinde yiğitlerin!

  Ve nerede şimdi o güruh o kadar pervasızca haykıran

  Yıkıntısı savaşın ve döğüşün

  Ne yuva ne yurt bırakacak diye?

  Kendi kanları yıkadı onların pis ayaklarının kirini.

  Hiçbir barınak koruyamaz parayla tutulan ve köleyi

  Korkunçluğundan kaçışın, ya da zulmetinden mezarın;

  Ve pul pul yıldızlı sancak yengiyle dalgalanır

  Toprağın üzerinde özgür insanların, ve vatanı üstünde yiğitlerin!

  Ah, bu hep böyle olsun özgür insanlar durdukça

  Sevgili vatanlarıyla savaşın perişanlığı arasında!

  Yengi ve barışla kutsanan bu ülke

  Yüceltsin o Güç'ü bizi bir ulus yapan ve ulus olarak tutan!

  Öyleyse feshetmemiz gerek çünkü davamız haklı bir dava,

  Ve şu olmalı parolamız: Tanrıdır güvenimiz!

  Ve pul pul yıldızlı sancağımız yengiyle dalgalanarak,

  Toprağı üzerinde özgür insanların, yuvası üzerinde yiğitlerin!

  (The Annals of America, C. IV. s. 353, The Encyclopedia Americana, International Edicion, C. 25. s, 609'dan Çev. Naciye Öncül)


  Almanya Millî Marşı

  (Söz : August Henrich Hoffmann, müzik: F.J. Haydn, yazılışı: 1841, kabulü 1922, yeniden kabulü 1950)

  (Törenlerde söylenmesi kabul edilmiş 3. dörtlüğü)

  Birlik, hak ve özgürlük

  Alman vatanı için

  Kardeşçe, yürekle ve elele

  Bu uğurda çaba gösterelim

  Birlik, hak ve özgürlük

  Mutluluğun simgesi

  Bu mutluluk içinde parla

  Parla Alman vatanı

  (Birinci dörtlük)

  Almanya, Almanya, her şeyin üstünde

  Dünya'daki her şeyin üstünde

  Eğer sürekli direnerek

  Kardeşçe, birlik halinde tutarsa kendini

  Maas'ten Memel'e

  Etch'ten Belt'e varana kadar

  Almanya Almanya her şeyin üstünde

  Dünyadaki her şeyin üstünde.

  (Deutsche Staatssymbote, von Alois Friedel, 1968, Athenaum Verlag-Frankfurt am Main. Bonn'dan çeviren: Yılmaz Onay)


  Çin Cumhuriyeti (Formoza) Millî Marşı

  (Söz: Sun Yatsen, müzik : Cheng Mao-yun, kabulü: 1929)

  Üç halk ilkesidir partimizin yolu,

  Amacımız özgür bir ülke kurmak.

  Barış içinde bir dünya için

  Yoldaşlarımıza, gönüllülere önderlik edip,

  Güneş ve yıldız ile

  Amacımıza hızla ulaşalım,

  İçtenlikle ve cesaretle,

  İnançla ve sadakatle,

  Tek yürekle, tek ruhla,

  Aynı inançla, aynı hedefe!

  (A.Pictorial History of The Repuplic of China, Modern China Press. Taipei, Taiwan. 1981'den çeviren: Doç. Dr. Pulat Otkan)

  Çin Halk Cumhuriyeti Millî Marşı

  (Söz: Tien Han; müzik: Nie Erh, yazılışı: 1932, kabulü: 1949).

  Kalkın! Köle olmak istemeyen insanlar!

  Etimizle, kanımızla yeni Çin Şeddimizi inşa edelim!

  Çin Ulusu, en tehlikeli bir döneme geldi.

  Herkes son kükreyişe zorlanıyor.

  Kalkın! Kalkın! Kalkın!

  Onbinlerimiz tek bir yürek,

  Gözümüz kapalı düşman topu üzerine ileri!

  Gözümüz kapalı düşman topu üzerine ileri!

  İleri! İleri! İlen!

  (Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nden alınan metinden Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sinoloji Kürsüsü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Pulat Otkan tarafından çevrilmiştir)


  Fin Millî Marşı

  (Söz: Johan Ludvin Runeberg, müzik: Fredrik Pacius, yazılışı: 1846, bir öğrenci toplantısında ilk söylenişi: 1848)

  Vatanımız

  Ey Suomi, Anayurdum,

  Çınlayan altınsın!

  Eşsizdir akarsuyun, vadilerin,

  Tepelerin, serin kıyıların;

  Kuzeyin güzel ülkesi.

  Ecdat yâdigarı!

  Goncaların açılacak,

  Dönüşecek çiçeğe.

  El ele yücelen sevgilerle,

  Ümitlerin, mutluluğun, haşmetin

  Güçlüdür, her an bizimle,

  Yükselen sesimizle.

  (Çeviren: Lale Obuz, Çeviri Finlandiya Büyükelçiliği'nden sağlanmıştır)


  Fransız Millî Marşı

  (Söz ve müzik: Claude-Jozeph Rouget de Lisle, yazılışı 1792, kabulü: 1795, 1879)

  Marseyyez

  İleri kardeşler vatan için ileri!

  Şan şeref günü geldi çattı işte!

  Karşımıza geçmiş kanlı sancağını

  Tiranlık bir kez daha çekiyor göndere

  Nasıl bağırıyor duyuyor musunuz uzaktaki

  Alanlarda bölük bölük askerler?

  Saflarımıza dayandılar öldürmeye gelmişler.

  Kanlarımızı, çocuklarımızı ve bizleri!

  Haydi vatandaşlar sıklaştırın safları silahları kapın!

  Yürüyün ki şu alçakların kanlarıyla toprağımız sulansın!

  Kimin peşindedir bu hükümdarlar

  Bu satılmış uşak takımı?

  Bu zincirleri kimin için hazırladılar

  Kimin içindir acaba bu demirden bukağılar?

  Sizin için ey Fransızlar, sizin için tüm bunlar!

  Olacak iş midir bu! Hepimiz hınçlı mı hınçlı,

  Şimdiden hazırız sıkmışız yumruklarımızı!

  Onlar sizi yeniden köle yapmak istiyorlar!

  Haydi vatandaşlar sıklaştırın safları silahları kapın!

  Yürüyün ki şu alçakların kanlarıyla toprağımız sulansın!

  Nasıl olur! Efendisi mi olacakmış

  Yurdumuzun bu yabancı lejyonlar?

  Ne diyorsun! Paralı askerler mi duracakmış.

  Bizim mağrur savaşçıların karşısında?

  Aman Tanrım! Boynumuzu yakalamış.

  Zincirden farksız eller boyunduruğa vurmuşlar.

  Soysuzlaşmış despot beyinler,

  Çıka çıka bizim bahtımıza çıkmış.

  Haydi vatandaşlar sıklaştırın safları silahları kapın!

  Yürüyün ki şu alçakların kanlarıyla toprağımız sulansın!

  Tiranlar hainler onun bunun artıkları,

  Artık korkudan titremeye başlayın!

  Adi suikastçiler çözülsün dizlerinizin bağları!

  Yakındır geliyor zamanı hesap sormanın!

  And içmiş askerleriz biz yeneceğiz düşmanı!

  Bir yiğit düşmeye görsün toprağa bizden,

  Doğurur onu toprak ana yeniden,

  Koparıp alsın diye sizlerin kafanızı!

  Haydi vatandaşlar sıklaştırın safları silâhları kapın!

  Yürüyün ki şu alçakların kanlarıyla toprağımız sulansın!

  Çarpışın Fransızlar merhameti de esirgemeyin

  Göze göz dişe diş, elden bırakmayın civanmertliği,

  Yine de silâhların önüne zorla sürüklenen

  O zavallıları bağışlayın o masum kurbanları.

  Ama o tiranın yanından hiç ayrılmayan

  Köpeği ve Bouilles'nin suç ortaklarını,

  Bağışlamayın o gözlerini kan bürümüş kaplanları,

  Anamızın bağrını parçalamaya can atan!

  Haydi vatandaşlar sıklaştırın safları silahları kapın!

  Yürüyün ki şu alçakların kanlarıyla toprağımız sulansın!

  Gel gir kolumuza kutsal vatan sevgisi,

  Götür bizi intikam almaya!

  Sevgili özgürlük tutsana elimizi,

  Sahip çıksana kendi davana!

  Zafere erip dikince bayrağımızı,

  Senin koruyucuların buluşana dek burada,

  Mezarında bile sokana dek düşmanın kafasına,

  Senin zaferini ve bizim şanımızı!

  Haydi vatandaşlar sıklaştırın safları silahları kapın!

  Yürüyün ki şu alçakların kanlarıyla toprağımız sulansın!

  (Hürriyet Bildirgeleri, Der. Janko Musulin, Çev. Necmi Zekâ, İstanbul, 1983 (Belge Yayınları), s. 113-115.)


  Hindistan Milli Marşı

  (Söz ve müzik: Rabindranath Tagore, ilk söylenişi; Hind Millî Meclisi'nin 1911'de Kalküta'da yaptığı bir toplantıda, resmen kabulü; 1950)

  Herkesin kafasına hükmedensin sen

  Yön verensin Hindistan'ın kaderine

  Adın yürekler kabartıp Pencap, Sind, Gucarat

  Ve Maratha'da

  Ve Dravida'da, Orissa'da, Bengal'de

  Vındhya tepelerinde ve Himalayalarda yankılanır

  Yamuna'nın ve Ganj'ın müziğine karışır ve sonra

  Türkü olur dalgalarına Hind Okyanusu'nun

  Duacımdır, övgülerini söyler hepsi

  Senin ellerine bakar bütün halkın kurtuluşu

  Sen ey yön veren Hindistan'ın kaderine

  Zafer senindir, zafer senindir, senindir zafer.

  (Hindistan Büyükelçiliği'nden alınan İngilizce metinden çevrilmiştir)


  İngiliz Milli Marşı

  (17. yüzyılda anonim, yaygınlaşmaya başlaması; 1744)

  Bölüm 1

  Tanrı korusun iyi yürekli kralımızı,

  Uzun ömürler soylu kralımıza,

  Tanrı kralı korusun!

  Yengin kılsın onu,

  Mutlu ve şanlı,

  Başımızdan etmesin eksik;

  Tanrı kralı korusun!

  Tanrım en seçkin yetenekleri elindeki

  Ona bağışla gönülden kucaklar dolusu.

  Uzun yıllar başımızdan eksilmesin diye;

  Savunsun diye yasalarımızı.

  Ve haklı kılsın bizi diye

  Tüm yüreğimiz ve sesimizle haykırmamız için

  Tanrı kralı korusun!

  Bölüm 2

  Tanrı kutsasın yurdumuzu.

  Yaradanın esirgeyen eli

  Korusun yine kıyılarımızı;

  Barış, gücünü eksik etmesin,

  Düşmanı dost eylesin,

  Ve Britanya'nın hakları güdülmesin

  Artık savaşla.

  Haklı ve dürüst yasalar

  Üstlensin halkın davasını,

  Ve mutlu kılsın adamızı.

  Yurdu yiğitlerin ve özgür insanların,

  Ülkesi bağımsızlığın (özgürlüğün),

  Dua ediyoruz üstünden eksik olmasın

  İyi yürekli tanrının hoşnutluğu.

  (İngiliz Büyükelçiliği Kütüphanesinden verilen fotokopi metinden Naciye Öncül'ün çevirisidir)


  Mısır Millî Marşı

  Memleketim, memleketim, memleketim

  Sevgim ve kalbim senin içindir.

  Ey ülkelerin anası Mısır

  Sen hedefim ve gayemsin

  Ve bütün insanların gayesi

  Seni elde etmek için birçok el uzanır

  Memleketim, memleketim, memleketim

  Sevgim ve kalbim senin içindir

  Mısır, sen, incilerin en güzelisin

  Zamanın alnı üzerinde parlayan bir inci

  Ülkem, özgür olarak yaşayasın

  Düşmanlara rağmen esenlik içinde olasın

  Memleketim, memleketim, memleketim

  Sevgim ve kalbim senin içindir.

  (Mısır Büyükelçiliği'nden alınan Arapça aslından Diyanel İşleri Başkanlık Danışmanı Talat Karaçizmeli'nin çevirisidir)


  Pakistan Millî Marşı

  (Söz; Abul Asar Hafeez Jullunduri, müzik; Ahmad G. Chagla, kabulü; müzik 1953, söz 1954)

  Mutluluklar kutsal yurda

  Mutluluklar bereket ülkesine

  Simgesi kırılmaz azmin

  Pakistan yurdu

  Mutluluklar sana inan kalesi

  Bu kutsal ülkenin yolu

  Halkın kardeşliğinin gücündedir

  Ulusumuz, ülkemiz ve devletimiz

  Parlasın şan ve şerefle sonsuza dek

  Kutlu olsun amacımız, ereğimiz.

  Ay yıldızlı bu bayrak

  Öncüsüdür ilerlemenin ve olgunluğun

  Anlatandır geçmişimizi, şanını bu günümüzün,

  Esini geleceğimizin.

  Simgesi tanrının esirgemesinin.

  (Pakistan Büyükelçiliği'nce verilen İngilizce metinden Naciye Öncül çevirmiştir)
 • KİTABIMIZ KUR'AN,HEDEFİMİZ TURAN

  POQbum.com
  POQbum.com


  What do you love? Click here to make your own.
  Free Guestbook
  DEFTERİM


  Create your own message at POQbum.com

  Create your own message at POQbum.com


  Spam Yok!


  « geri :: ileri »