BenimBlog.com - Turkce ucretsiz blog Bedava blog hizmeti
Benimblog.com satilikir / is for sale: info@anahaber.comKONULAR
MENÜ
ARKADAŞLARIM
BAĞLANTILARIM
  TV'de Bugün

  İDDAA

  Domain Sorgulama Form'u
  Domain:("http://www" girmeyiniz)
  38 sayfadan 11 . sayfa
  geri | ileri
  10/1/2006 - TÜRK KORSANLARI
  Bulundugu yer: Tarihi

  TURGUT REİS  (DRAGUT)


  Avrupalılar 16. Asırda Dragut ismini duyduklarında korkudan titriyorlardı. Onlar, Trablusgarb fâtihi, Preveze ve Cerbe deniz muharebelerinin muzaffer amirali, Akdeniz' in hâkimi şanlı denizcimiz Turgut Reis' e Dragut ismini vermişlerdi.

  Donanmasının başında Akdeniz' de görülmeye başladığında bütün Avrupalıları bir telaştır alıyordu. Gelen Turgut Reis' ti. Osmanlı Devleti' nin şanlı amirali, yenilmez denizci, Haçlı donanmalarının korkulu rüyası...

  Osmanlı Devletine harp ilan eden İspanya' nın harp ve ticaret gemileri Akdeniz' de seyredemiyorlardı. Çünkü Turgut Reis, donanması ve şehadet kuşağını kuşatmış serdengeçti leventleriyle her an karşılarına çıkabilirdi.

  Turgut Reis, Katalonya, Balear, Sardunya, Sicilya, Korsika, Güneybatı İtalya kıyılarını vuruyor, İslam düşmanlarının yüreklerine korku salıyordu.

  Turgut Reis Akdeniz' i bir göl haline getiren şanlı bir devletin kahraman bir kaptanıydı. Mevki, makam, şöhret ve dünyalığa beş para ehemmiyet vermeyen, din için, devlet için, halkın huzuru için canla başla çalışan mütevazi, vakur bir yiğitti.

  Cihadla dolu hayatı

  Turgut Reis 1485 yılında Bodrum' un eski adı Karatoprak olan köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Veli isminde çobanlık yapan bir zattı. Turgut' un gözü daha küçük yaşından beri denizlerdeydi. O, hikayelerini dinlediği, küffâra denizlerde de aman vermemek için canlarını ortaya koyan leventlerin arasına karışmak istiyordu.

  Henüz çocukluk çağlanndaki Turgut, levent olarak Osmanlıya ait kadırgalarda çalışmaya başlamıştır. Az zamanda gözü pekliği, zekası ve mahareti ile dikkatleri çekmiştir.

  Oruç, daha sonra Barbaros Hayreddin Paşa Turgut Reis' i yanlarına aldılar. Hayreddin Paşa' nın yanında kaptan olarak bulunan Turgut Reis oldukça maceralı bu hayatı da kendi açısından sıradan bulmuştur.

  Zaptettiği Avrupa ülkelerine ait gemilerle güçlenen filosunu Batı ve Orta Akdeniz' de dolaştırıp İslam düşmanı devletlerin gemilerini avlamaya başlamıştır. Ancak, ihtiyaç halinde Cezayir' e gelerek Barbaros' un donanmasına katılmaktadır.

  Bütün Akdeniz sahilleri Turgut Reis' in korkusuyla titremektedir. Hayreddin Paşa İstanbul' a gittiğinde Turgut Reis' i de beraberinde götürmüş, on dokuz amiralinden biri olarak Kanuni' ye takdim etmiş, Kanuni de kendisine Bahriye sancakbeyliği unvanını vermiştir. Turgut Reis mevki ve makam sevdalısı değildi. Riya' dan, gösterişten, yapmacık hareketlerden nefret ederdi. Hakkı olsa bile istemek mizacına aykırıydı. Protokolden hoşlanmıyordu. O sedece hizmeti düşünüyordu, dinine, devletine, milletine hizmeti... Denizcilik tarihimizin bu şanlı kaptanı hayatı boyunca uğradığı haksızlıklara bu yüzden ehemmiyet vermemişti.

  Barbaros' un vefatından sonra herkes onun Kaptan-ı Derya olacağını ümit ediyordu. Çünkü ondan daha layık bir kimse görülmüyordu. Fakat olmadı... Kendisi de istemedi...

  Turgut Reis'in macera dolu hayatından bazı bölümlere göz gezdirelim:

  Turgut Reis' in hayatında üç yıllık bir esaret devresi vardır. 1531 yıllarında Korsika' nın kuzey kıyısındaki Jiralana koyunda Salih Reis' le birlikte bulunurlarken Gianetino Doria kumandasında 80 parçalık donanma tarafından sarılır. Dövüşürler, fakat neticede Salih Reis' le birlikte esir düşerler. Üç yıl forsa olarak esir kalır.

  En değerli arkadaşlarını düşman elinden kurtarmak için Cenova şehri önlerine gelen Barbaros, arkadaşları teslim edilmediği takdirde şehirde taş üstünde taş, omuz üstünde baş koymayacağını söyler. Neticede Barbaros' un dediğini yapacağını ören Cenovalılar Turgut ve Salih Reisleri Barbaros' a teslim ederler.

  Turgut Reis 28 Eylül 1538' de kazanılan Preveze Zaferinde mühim rol oynamıştır. Bu meşhur deniz muharebesinde Turgut Reis ihtiyat filosuna kumanda etmiştir. Kesin darbe vurulacağı zaman, düşmanın geri hatlarına sızarak kaçmak isteyen Haçlı gemilerini top ateşiyle batırmıştır. Turgut Reis'in hücumları kesin neticenin alınmasını sağlamıştır. Turgut Reis, Düşman gemilerini gece de takip etmiş ve yaralı düşman gemilerini zaptetmiştir.

  Tarihimizin mühim zaferlerinden olan 5 Ağustos 1552' de kazanılan Fonza ve 14 Mayıs 1560' ta kazanılan Cerbe zaferi Turgut Reis'in ustaca kumandası ve kahramanlığıyla kazanılmıştır.

  Turgut Reis' in üssü Tunus'un güneyindeki Cerbe adasıydı. Zamanla bütün Güney Tunus' u ele geçirmiştir. Sefere çıkan Turgut Reis İspanya ve İtalya'ya ait sahillerdeki yerleşim merkezlerini teker teker ele geçirmektedir. Perişan olan Haçlı dünyası bütün imkânlarını kullanarak Turgut Reis' i ele geçirmeye çalışmışlardır. Güney İtalya ve Sicilya kıyılarını yakarak Cerbe adasına  dönen Turgut Reis' i ele geçirmek isteyen Andrea Doria 150 Parçalık gemi ile yola çıkar. Turgut Reis' in adada 12 parçalık harp gemileri vardır. Diğer gemileri seferdedir. Doria adayı kat kat çembere alarak kuşatır. Kendisine göre Tugut Reis' in kaçması imkânsızdır. Bu Cenevizli kumandan etrafa haber salarak İtalyan Asilzadelerinin gelmelerini, Turgut Reis' i ele geçirmesini seyretmelerini ister. Çepeçevre kuşatılan Turgut Reis, Fatih'in İstanbul kuşatmasında yaptığını yapmak ister. Düşmanın aklının ucundan bile geçiremeyeceği bir harekete girişir. El-Kantara deresinin sonu ile Cerbe adasının arka kıyısı arasına, ormandan kestirttiği kerestelerle kızak döşetir. Bilahare üzerine bol yağ döktürdükten sonra yerli halkın da yardımıyla gemileri kızaklar üzerinden çektirerek Adanın güney kıyısına indirir. Doria İtalya'dan gelecek seyirci asilzadeleri bekleyedursun Turgut Reis Akdeniz'e açılır ve yakalanışını seyretmeye gelen İtalyan ve İspanyol asilzadeleriyle dolu bir gemiyi esir alır. Durumu öğrenen Doria müthiş şaşırır. Bu hadiseden sonra Turgut Reis' in Avrupa'daki şöhreti daha da artmaya başlar.

  Trablusgarb'ın fethi

  Osmanlı hakimiyetinde bulunan Libya'nın iç kısımlara ile Bingazi' nin emniyeti için Trablusgarb kıyılarının ele geçirilmesi lüzumlu hale gelmişti. Trablusgarb kıyılan Saint-Jean şövalyelerinin elindeydi. Ve bu kısım Osmanlı donanmaları için de bir tehlike teşkil ediyordu.

  Trablusgarb' ın ele geçirilmesine karar veren Kanuni, Donanmayı Hümâyûnun bu sefer için yola çıkmasını ister. Donanmaya Turgut Reis kumanda edecektir. Kaptan-ı Derya Sinan Paşa da donanmada bulunmaktadır.

  Bahsettiğimiz gibi Turgut Reis mevki, makam peşinde değildi. Onun için hizmet esastı. Nitekim en layık kendisi olduğu halde Kaptan-ı Deryalık önce Sinan Paşa' ya ardından Piyale Paşa' ya verilmişti. Protokolden hoşlanmayan Turgut Reis'ten ürken bazı devlet adamları onun Kaptan-ı Derya olmaması için çalışmışlar ve bu hususta padişahı ikna etmişlerdi. Fakat Kanuni, gerek Sinan Paşa'ya gerekse Piyale Paşa' ya talimat vererek Turgut Reis' in dediklerine harfiyyen uymalarını istemiştir.

  Yanında yetişen kaptanların yüksek makamlar alması, kendisine hâlâ bir makam verilmeyişi Turgut Reis' in umurunda değildi. Fakat Kanunî Trablusgarb fethedildiği takdirde Turgut Reis'i Beylerbeyi yapacağını söylemişti.

  Trablusgarb Turgut Reis' in donanmayı maharetle idare etmesi sayesinde 15 Ağustos 1551' de fethedilir. Kaptan-ı Derya Sinan Paşa, Murad Ağa' yı Trablusgarb Beylerbeyi ilan eder. Devletine ve Devlet nizamı içerisinde işleyen hiyerarşiye bağlı olan Turgut Reis tek kelimeyle dahi olsun itiraz etmez.

  Filosunu alarak Trablusgarb' tan ayrılır. Bir de bakar ki bütün Donanmayı Hümayun peşinde... Amiraller, Kaptan-ı Derya Sinan Paşa' yı karada bırakarak Turgut Reis' in peşine takılmışlardır. Turgut Reis amirallere bu hareketlerinin isyan demek olduğunu, geri dönmelerini söylediğinde onlar geri dönmeyeceklerini ve kendisinden başka Kaptan-ı Derya tanımayacaklarını söylerler. Sinan Paşa da Turgut Reis' e yalvararak gitmemesini rica etmektedir. Devletin menfaatini düşünen Turgut Reis gitmekten vazgeçer, amiraller de Turgut Reis' in kumandası altında İstanbul' a dönmeye razı olur.

  Hayatında kendisi için Padişah' a bir defa bile müracaat etmemiş olan Turgut Reis sadece Padişah' ın sözünü yere düşürmemek için müracat ederek Kanuni' ye verdiği sözü hatırlatır. Kanunî Turgut Reis' i çok sevmektedir. 1556' da kendisini Trablusgarb Beylerbeyi olarak tayin eder. Turgut Reis şehadetine kadar bu vazifede kalır.

  Beylerbeyi olduktan sonra Trablusgarb şehrini baştan başa imar ettirir, pek çok eserler yaptırır, camiler inşa ettirir.

  Turgut Reis ilerlemiş yaşına rağmen seferden sefere koşmaktadır. 17 Ağustos 1553' te Korsika' yı fetheder. 1555 yılında da İtalyanlara ait Reggio şehrini zapteder.

  Piyale paşa ile birlikte Fransa' yı İspanya'ya karşı koruma seferlerine çıkar. İspanya' nın tehdidi altında bulunan Fransa, Kanuni' ye elçi göndererek yalvarıp yakarmış, İspanya' ya karşı korunmalarını istemiştir. İspanya' nın nüfuzunun genişlemesini istemeyen Kanuni de Fransa' nın imdadına donanmayı göndermiştir.

  Turgut Reis ve Piyale Paşa, 1557' de Bizerte limanını, 1558' de Balear adalarım fethederler. Yine birlikte Cerbe zaferini kazanırlar.

  Malta Seferi ve Turgut Reis' in şehadeti

  Saint-Jean şövalyelerinin elindeki Malta Akdeniz üzerinde Haçlı dünyasının bir kalesi olarak durmaktadır. Turgut Reis burası ele geçirilmedikçe Akdeniz' de rahatsız edilmeye devam edileceklerini görerek Divan-ı Hümayun' u Malta fethine zorlamaktadır. Kendisi de, 1540, 41, 44, 46, 47 ve 1551' de olmak üzere adaya altı sefer yapmış fakat çok muhkem olan kaleleri ve yalçın kayalıklar yüzünden adayı ele geçirememişti.

  Divan-ı Hümayun netice' de Malta seferine karar vermişti. Mustafa Paşa kara ordularının, Piyale Paşa donanmanın başına getirilmiş ve l Nisan 1565' te İstanbul' dan uğurlanmıştır. Divan her iki Paşa' ya kesin talimatını vermiştir: "Zinhar Turgutça Paşa'nın reyine muhalefet etmeyiniz!"

  19 Mayıs 1565' te Malta önlerine gelen Donanmayı Hümayun derhal adayı kuşatır. Mustafa Paşa, Piyale Paşa' nın muhalefetine ve Turgut Reis gelinceye kadar hiçbir harekette bulunmama teklifini ileri sürmesine rağmen karaya asker çıkartır ve muharebeye başlar. 2 Haziran 1565' te Malta önlerine gelen Turgut Reis Mustafa Paşa' nın hareketine kızar. Çünkü kendisi yıllardır bu adayı taş taş incelemiştir. Zayıf tarafın neresi olduğunu bilmektedir. Fakat yine de harp taktiği açısından başlanılan muhasaranın kaldırılmasını uygun görmez. Çünkü böyle bir hareket düşmana moral verecektir.

  Turgut Reis 80 yaşında olmasına rağmen en ön saflarda hücum etmekte, getirdiği tekbirlerle, naralarla askerlere şevk vermektedir. 17 Haziran 1565 günü yine şiddetli bir muharebede en ön saflarda vuruşurken başına isabet eden bir şarapnel parçasıyla yaralanır. Ak sakalı kana bulanın Bilahare de son nefesini vererek şehadet şerbetini içer.

  Yalnız bizim tarihimizin değil, bütün dünya tarihinin şahit olduğu eşsiz amirallerden olan Turgut Reis, Trablusgarb'a götürülerek oraya defnedilmiştir. Şimdi aynı yerde türbesinde yatmaktadır. Malta' da Turgut Reis' in şehit düştüğü yere hâlâ Pointe Dragut, yani Turgut Burnu denilmektedir.


   

  BARBAROS HAYREDDİN PAŞA  (1478 - 1546)

  1478 yılı dolaylarında Midilli'de doğdu. Aslen Vardar yenicesinden olan babası Yakup Ağa, bir Osmanlı sipahisiydi ve 1461 yılında Midilli'nin fethi sırasında Fatih Sultan Mehmed ile birlikteydi. Asıl adı Hızır olduğu halde Barbaros ve Hayreddin lakaplarıyla tanınır. Batılılar havuç rengine çalan kırmızı sakalından dolayı, ağabeyi Oruç'a verdikleri "Barbarossa" adını daha sonra Hızır için de kullandıklarından Barbaros diye tanınmış, Hayreddin lakabını ise kendisine Yavuz Sultan Selim takmıştır.

   

   

   


  Osmanlı Donanması kaptanpaşalığına yükselmeden önce deniz ticaretiyle uğraşan Hayreddin, Akdeniz’de korsanlık yapmıştır. Selanik Körfezi dolaylarında başlayan ticaret hayatı, kardeşi Baba Oruç’un Rodos şövalyelerine esir düşmesiyle sekteye uğradı. Baba Oruç’u kurtarmak için Bodrum’a gelen Barbaros Hayreddin, daha sonra Midilli’ye geçerek ticaret hayatına devam etti.

  I. Selim’in, kardeşi Korkut’un Osmanlı toprakları dışına kaçmasına engel olmak için kıyılarda yasaklamalara gitmesiyle, 1510 yılında Tunus ve Trablusgarb arasındaki Cerbe Adası’na gitti. Orada kardeşi Oruç Reis ile buluşarak küçük bir donanma kurdu ve Avrupa ülkelerinden gelen gemileri yağmalamaya başladılar.

  1515 yılında Yavuz Sultan Selim’e gönderdiği hediyelerle sarayda resmi olarak tanınıp, bilinir oldu. Padişah’tan yardım alan Barbaros, sahip olduğu donanmayla İspanyollar’la savaştı. Kaptanpaşalığa getirildikten sonra, Tunus, Mayorka, Apulya, Venedik, Adalar Denizi ve Akdeniz seferlerinin yanı sıra 1538 yılında, 122 gemiden oluşan donanmasıyla Andrea Doria yönetimindeki 600'den fazla gemiden oluşan Haçlı donanmasına karşı Turgut Reis ve diğer reislerle beraber sefere çıktı ve büyük bir zafer kazandı. Fransa Kralı'nı korumak için yaptığı Nice seferi, en son seferidir. 1544 yılında İstanbul’a dönen Barbaros Hayreddin Paşa, yalnızca Fransa Kralı’nı kurtarmakla kalmadı, Fransa’nın elindeki Müslüman esirlere özgürlüklerini kazandırdı ve yüklü bir savaş ganimetiyle yurda döndü.

  Türk denizciliğine en parlak devrini yaşatan Barbaros Hayreddin Paşa, 1534 yılında fiilen başladığı ‘Kaptanpaşalık’ görevini, 12 yıl boyunca başarılı bir şekilde sürdürdü. .

  Bir çok zafer kazanan Barbaros, Avrupa'da nam saldı. Avrupalılar çocuklarını Barbaros geliyor diye korkutur hale geldiler. 5 Temmuz 1546 tarihinde vefat eden Barbaros Hayreddin Paşa, sağlığında Beşiktaş'ta yaptırdığı medresenin yanındaki türbesine defnedildi. Onun ölümü için "Mate reisü'l-bahr-Denizin reisi öldü" denildi. Barbaros Hayreddin Paşa zamanında Osmanlı denizciliği gücünün zirvesine ulaşmış, onun mektebinde yetişen değerli denizciler ve teşkilatlı tersane sayesinde bu güç varlığını bir süre daha devam ettirmiştir.

  Barbaros Hayreddin Paşa, alim ve cesur bir komutandı. İri yapılı ve kumral tenliydi. Saçı, sakalı, kaşları ve kirpikleri çok gürdü. Ömrü denizlerde geçtiğinden Rumca, Arapça, İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca gibi Akdeniz dillerini çok iyi bilirdi. Çinili Hamam kendisine aittir. Oğulları Mehmed Paşa, Hasan Paşa ve Vali Paşa'dır.

   

  PREVEZE DENİZ ZAFERİ   [28 Eylül 1538]

   

   

   

   

  Hadım Süleyman Paşa komutasındaki Türk donanması Hindistan sahillerine demirlemiş, Paşa’dan karşıdaki Diyu Kalesi’ne saldırı emri bekliyordu. Hindistan’dan çok uzakta, Preveze açıklarında ise diğer bir Türk donanması Haçlı donanmasına karşı konuşlanmıştı. Bu, iki büyük komutanın birbirine meydan okuyuşuydu aynı zamanda; Haçlı donanmasının başındaki Andrea Doria ve Barbaros Hayreddin Paşa’nın. 1538 yılıydı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun en görkemli zamanıydı. Batıda ‘Büyük Süleyman’ diye de bilinen Kanuni Sultan Süleyman’ın devriydi, yalnızca karada değil denizde de zaferler birbirini kovalıyordu. Kanuni’nin Kaptan-ı Derya’sı, Andrea Doria karşısındaki Barbaros Hayreddin Paşa’ydı.

  Haçlı donanmasının çok daha güçlü olmasına karşın, Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Türk donanması Preveze Savaşında kesin bir zafer kazandı. Türk deniz gücünün Hristiyan Avrupa'ya karşı en büyük başarısı olan bu zafer, Osmanlı Devleti'ni Akdeniz'de tartışmasız en büyük deniz gücü durumuna getirdi.


  Yorum Yaz :: Arkadaşına gönder

  26/4/2007 - Good site
  Yazar: Google Bot
  Hi i'm drocher.
  Good day

  Baglantı

  26/4/2007 - Good site
  Yazar: Google Bot
  Hi i'm drocher.
  Good day

  Baglantı

  26/4/2007 - Good site
  Yazar: Google Bot
  Hi i'm drocher.
  Good day

  Baglantı

  26/4/2007 - Hello admin
  Yazar: Google Bot
  Hi i'm drocher.
  Good day

  Baglantı

  20/5/2007 - lwaof kiwcrdtl
  Yazar: zjlucto peasgmb
  xnbodv ujnymq ldyx uvmwhjfba wvibt oqriu kospjz

  Baglantı

  20/5/2007 - ulytdv jsbnqdmy
  Yazar: xosazdrc izxvd
  itvz fdvsq gpuqfloy dtekwoz rbxvo kgbq jiugao http://www.gojfvmrz.dipfrosq.com

  Baglantı

  20/5/2007 - nupvzhb cvqmnegz
  Yazar: dwveh khdcuarif
  rpqbyejtg rvepg uabyenqwd qcpem kbzlq bumfzwpvx bxnrjaifg mnfteud xtbaqowc

  Baglantı

  23/5/2007 - free gay porn movies
  Yazar: free gay porn movies
  Good site. Thanks.
  free gay porn movies

  Baglantı

  23/5/2007 - free asian porn videos
  Yazar: free asian porn videos
  Good site. Thank you:-)
  free asian porn videos

  Baglantı

  23/5/2007 - free lesbian porn clips
  Yazar: free lesbian porn clips
  Cool site. Thanks.
  free lesbian porn clips

  Baglantı

  23/5/2007 - gay boys
  Yazar: gay boys
  Good site. Thanks.
  gay boys

  Baglantı

  24/5/2007 - toy storage
  Yazar: toy storage
  Cool site. Thanks!!!
  toy storage

  Baglantı

  24/5/2007 - blowjobs
  Yazar: blowjobs
  Cool site. Thanks!!!
  blowjobs

  Baglantı

  24/5/2007 - street blowjobs
  Yazar: street blowjobs
  Good site. Thanks:-)
  street blowjobs

  Baglantı

  24/5/2007 - black shemale
  Yazar: black shemale
  Nice site. Thanks!!!
  black shemale

  Baglantı

  24/5/2007 - tranny surprise
  Yazar: tranny surprise
  Good site. Thanks!!!
  tranny surprise

  Baglantı

  24/5/2007 - bdsm library
  Yazar: bdsm library
  Nice site. Thank you:-)
  bdsm library

  Baglantı

  24/5/2007 - bdsm stories
  Yazar: bdsm stories
  Very good site. Thanks.
  bdsm stories

  Baglantı

  24/5/2007 - free bdsm
  Yazar: free bdsm
  Cool site. Thank you!!!
  free bdsm

  Baglantı

  24/5/2007 - free porn movie
  Yazar: free porn movie
  Cool site. Thanks:-)
  free porn movie

  Baglantı

  25/5/2007 - free sex story
  Yazar: free sex story
  Nice site. Thanks.
  free sex story

  Baglantı

  25/5/2007 - free asian porn videos
  Yazar: free asian porn videos
  Nice site. Thank you:-)
  free asian porn videos

  Baglantı

  25/5/2007 - interracial gay sex
  Yazar: interracial gay sex
  Good site. Thank you.
  interracial gay sex

  Baglantı

  25/5/2007 - mature interracial
  Yazar: mature interracial
  Good site. Thanks.
  mature interracial

  Baglantı

  25/5/2007 - silk stockings
  Yazar: silk stockings
  Very good site. Thank you.
  silk stockings

  Baglantı

  25/5/2007 - nylon stockings
  Yazar: nylon stockings
  Nice site. Thank you!
  nylon stockings

  Baglantı

  25/5/2007 - sexy nylons
  Yazar: sexy nylons
  Nice site. Thank you:-)
  sexy nylons

  Baglantı

  25/5/2007 - stocking gallery
  Yazar: stocking gallery
  Cool site. Thank you!!!
  stocking gallery

  Baglantı

  25/5/2007 - big ass
  Yazar: big ass
  Cool site. Thanks!
  big ass

  Baglantı

  25/5/2007 - hot ass
  Yazar: hot ass
  Very good site. Thanks:-)
  hot ass

  Baglantı

  25/5/2007 - asses
  Yazar: asses
  Cool site. Thank you:-)
  asses

  Baglantı

  25/5/2007 - ass to mouth
  Yazar: ass to mouth
  Good site. Thank you:-)
  ass to mouth

  Baglantı

  25/5/2007 - girls pissing
  Yazar: girls pissing
  Good site. Thank you.
  girls pissing

  Baglantı

  26/5/2007 - indian pornstars
  Yazar: indian pornstars
  Nice site. Thank you!
  indian pornstars

  Baglantı

  26/5/2007 - young pornstars
  Yazar: young pornstars
  Cool site. Thank you!!!
  young pornstars

  Baglantı

  26/5/2007 - hot pornstars
  Yazar: hot pornstars
  Very good site. Thanks.
  hot pornstars

  Baglantı

  26/5/2007 - nude teens
  Yazar: nude teens
  Cool site. Thank you!
  nude teens

  Baglantı

  26/5/2007 - teen titans hentai
  Yazar: teen titans hentai
  Very good site. Thanks.
  teen titans hentai

  Baglantı

  26/5/2007 - teen titans
  Yazar: teen titans
  Nice site. Thank you!!!
  teen titans

  Baglantı

  26/5/2007 - forced gang bang
  Yazar: forced gang bang
  Good site. Thanks!!!
  forced gang bang

  Baglantı

  26/5/2007 - gang bang fucking
  Yazar: gang bang fucking
  Good site. Thanks!
  gang bang fucking

  Baglantı

  26/5/2007 - free group sex photos
  Yazar: free group sex photos
  Nice site. Thank you!
  free group sex photos

  Baglantı

  27/5/2007 - hairy babe
  Yazar: hairy babe
  Good site. Thank you!
  hairy babe

  Baglantı

  27/5/2007 - nude hairy women
  Yazar: nude hairy women
  Nice site. Thank you.
  nude hairy women

  Baglantı

  27/5/2007 - hairy boyz
  Yazar: hairy boyz
  Nice site. Thanks:-)
  hairy boyz

  Baglantı

  27/5/2007 - schoolgirl uniform
  Yazar: schoolgirl uniform
  Nice site. Thanks!!!
  schoolgirl uniform

  Baglantı

  Truck Accident
  Truck Accident
  www.Bigoo.ws www.Bigoo.ws www.Bigoo.ws www.Bigoo.ws www.Bigoo.ws

  Glittery texts by bigoo.ws