BenimBlog.com - Turkce ucretsiz blog Bedava blog hizmeti
Benimblog.com satilikir / is for sale: info@anahaber.com
15.12.2006 - Yavuz Sultan Selim Küpe Taktı mı ?

Yavuz Sultan Selim’in sol kulağında küpe bulunan resmi konusunu birkaç açıdan ele almakta fayda vardır:

1) İslâm hukukuna göre kulakların küpe takılmak üzere delinmesi ve küpe takılması, kadınlar için câiz görülmüş, ama erkekler için câiz görülmemiştir. Bazı hukukçular erkek çocukların da kulaklarının delinebileceğini ve bu tür bir hadisenin Hz. Peygamber (sav) zamanında yapıldığı halde, yasaklanmadığını ileri sürmektedirler. Her hal ü kârda ergen erkeklerin kulaklarını deldirmeleri ve küpe takmaları, çoğu hukukçulara göre haram ve bazılarına göreyse mekrûhtur; yani kısaca câiz değildir.

İşte bu şer’î hükmü bilen Yavuz Sultan Selim’in kulağını deldirip küpe taktığına ihtimal dahi vermiyoruz. Zira Yavuz’un Mısır Seferi dönüşünde oğlu Süleyman’ın süslü elbiselerini görünce, “Bre Süleyman, sen böyle giyinirsen, anan ne giysin?” dediğini biliyor ve onun şahsi hayatında sâde ve süsten uzak olduğunu kaynaklardan öğreniyoruz. Yavuz, süs ve ihtişamdan hoşlanmayan bir padişahtır. Doğru olan resimlerinden pala bıyıklar vardır, ancak küpe yoktur.

2) Şu anda Topkapı Sarayı’nın Portreler Bölümü’nde 17/66 numarayla 70x65 cm ebadında bulunan küpeli Yavuz Portresi’yle Macar bir ressama ait olduğu söylenen küpeli resme gelince... Evvela Yavuz’un minyatürlerde ve elimizde bulunan resimlerinde bunun gibi küpeli olan üçüncü bir resmi bulunmamaktadır. Kaldı ki bu resimler arasında resmi nakkaşlar tarafından yapılanları vardır. İkincisi, Yavuz’a isnad edilen ama tamamen hayali ve uydurma olan Avrupalı ve İranlı ressamlara ait resimler çokça bulunmaktadır. Tarih kaynakları bu noktanın altını çizmektedirler. Bu küpeli resmin de uydurma resimlerden biri olması kuvvetle muhtemeldir. Zira sultanın kulağında küpe, boynunda incili madalyon, sarığında taç bulunmaktadır. Osmanlı padişahlarının kıyafetleriyle bağdaşmayan bu süsler, tablonun yakın tarihlerde yapıldığını göstermektedir. Zaten 1926 yılında Dolmabahçe Sarayı’ndan getirtirlmiştir. Dolmabahçe Sarayı’na ne zaman konulduğu da bilinmemektedir. Üçüncüsü, bazı araştırmacılara göre bu küpeli resim Şah İsmail’e aittir. Zira başında Şiî Mezhebi’nin alâmeti olan kızıl börk ve bunun üzerinde İran şahlarına mahsus taç vardır. Ayrıca küpe de Şî’a mezhebinden câiz görülmektedir.

3) Küpeli resmin Yavuz’a ait olmadığı ortadadır. Ait olsa bile, son zamanların bazı ahlâksız insanlarının bunu gay’liğe yorumlamaları, en az bu resim Yavuz’a isnad edilmesi kadar yanlıştır. Doğru olsa bile yorumlanmasının mantıksızlığını, Bilinmeyen Osmanlı kitabımızın iç oğlanı meselesinde uzun uzadıya açıklamış bulunuyoruz. Kaldı ki bazı kölelerin kölelik alâmeti olarak kulaklarına küpe taktıkları bilinmektedir. Tek kulağında olduğu hiç mevzubahis dahi edilmemiştir. Bazı yazarlar Yavuz’un bu küpesini Allah’a kul olma özelliği şeklinde taktığını ve bununla cihan hâkimi sıfatına rağmen âciz bir kul olduğunu göstermek istediğini anlatmaya çalışmışlardır. Bize göre bu yorumlar zayıf yorumlardır. Zira küpeli resim hadisesi doğru görünmemektedir. Fakat kölelerin küpe taktıkları doğrudur. Bu arada küpenin bir Türk töresi olduğunu ifade eden yazarlar bulunduğu gibi, Yavuz’un Şah İsmail’in askerlerine şirin gözükmek için taktığını iddia edenler de vardır.

Yavuz’un pala bıyıklarının Hz. Peygamber’in sünnetine uymadığı itirazına gelince...

İslâm hukukunda Hz. Peygamber’in “Bıyıkları kısaltınız, sakalları da bırakınız” mânâsını ifade eden hadisi sebebiyle bıyıkların kısaltılması sünnettir. Ancak bunun tek istisnası, düşmana heybetli görünmek için gazilerin bıyıklarını uzatmasının caiz görülmesidir. Nitekim Ebussuûd Efendi de bir fetvâsında bu hakikati dile getirmiştir:

“Sûfiler bıyıkları dibinden kesmek sünnetdir deyü i’tikad eyleseler, şer’an mezbûrlara nesne lâzım olur mu?

El-cevâb: İftirâdan ictinâb etmek lâzımdır. Mesnûn olan kaş mikdârı kalınca almaktır. Ol dahi gazilerden gayrıyadır. Gâzilerde uzatmak mendûbdur, adüvve (düşmana) heybetli görünmek içün.”

İşte gerçek bi gâzi olan Yavuz’un pala bıyıklarının hikmeti ve şer’î dayanağı budur.

selam.org

Yorum Yaz :: Arkadaşına gönder

5.1.2007 - Başlıksız yazı
Yazar: Hayrullah Efendi
böyle saçma sapan işlerle uğraşmayın taktıysa taktı ulen sanki osmanlı padişahları safkan türktü hepsinin anası yabancı kadınlardı.Bırakın bu işleri milletin kafasını bulandırmayın küpe takmak caiz değilmiş hastır lan!!

Baglantı

21.1.2007 - selam
Yazar: Anonymous
Küfre gerek yok caiz değilse değildir tabi kaynagin verilmesi gerekli(kimin rivayet ettiği hadis) ama yalan söylendiği konsuna ihtimal vermiyorum. Tabii bununla birlikte küpe takarım arada yani kulağım deliktir. :)

Baglantı

24.1.2007 - ihtar
Yazar: Anonymous
GELMİŞ KİM RİVAYET ETTİ DİYOR BEYEFENDİ TABİKİ DE KÜPE HARAM YAVUZ SULTAN SELİM DE ALLAH(C.C.)'TAN ÇOK KORKTUĞU İÇİN YAPMAZ Kİ KUTSAL EMANETLERİ İSTANBUL'A GETİRTTİ VE HALİFE OLDU

Baglantı

5.3.2007 - fğf
Yazar: adige berg
ne haramı kardeşim biz musluman olmadan once de Türk ıdık ozamanda küpe wardı müslüman olduk dıye atalarımıza saygısızlık yapamayız we bır Türk olarak sızımdı takmamız normaldır

Baglantı

9.3.2007 - gece yürüyüşü
Yazar: Anonymous
bence kendini ve benligini gecmişini bilmeyen bu adrese giripte yalan yanlıs daha dogrusu sacma sapan seyler yazıpta bosuna yer kaplamasın diye düsünüyoum müb yavuz sultan selim hzri derin bi mana icin takmis anlayamayan dar düsünceli insanlara rabbim keskin anlayıslar nasip etsin

Baglantı

27.4.2007 - küpe
Yazar: Anonymous
Küpenin erkeğe takılması sadece caiz değildir şu da bilinmelidirki Yavuz Sultan selim Mısır ı fethettiği zaman oradaki bazı insanların küpe taktığını görür ve sebebini sorar cevap olarakta kendisine kölelerin küpe taktığını ve köleliğin bir alameti olduğu beyan edilmesi üzerine kendiside ALLAH (c.c) ın bir kölesi olduğunu unutmamak ve bunu belirtmek için küpe takmıştır ve unutulmamalıdırki Kutsal emanetler İstanbul a getirildikten ve halifelik Osmalıya geçtikten sonra ilk cuma Hutbesinde imamın kendisine Haremeyn in Efenedisi demesi üzerihe itiraz ederek hizmetkarı demiştir lütfen böyle ALLAH (c.c) korkusu olan birine çamur atmayalım

Baglantı

27.6.2007 - haddinizi bilin
Yazar: OSMANLI
Hayrullah Efendi adındaki tohumu bozuk herif...Madem Osmanlı Türk değildi o halde neden bu topraklarda yaşıyorsun? Defol git buralardan...Osmanlı'ya karşı bu kadar kin dolu olman nedeni ile senin avrupa ülkelerinde yaşaman daha normal.Osmanlı safkan müslüman türkoğlu Türk'dür.Oğuz boyunun Kayı kolundan Gündüz Han ailesnden gelir Osmanoğulları...Bana bak it.Haddini bilerek konuş ve Osmanlıya laf atma.Osmanlıya laf atan bu topraklardan defolup gitsin.Osmanlıya laf atan orospuçocuğudur.

Baglantı

21.10.2008 - Başlıksız Yorum
Yazar: Hakan
Aslında Bu hadini bilmez saygısız insanlara şöyle söylemek lazım bence Küpe takın kolye takın ne takarsanız takın kimsenin buna karıştığı yok zaten önemli olan neyi nereye taktığınız değil niçin taktığınızdır. Yavuz Sultan Selim Hanın küpe takmasındada çok önemli bir mesaj vardır. Sizler bunu idrak edemeyecek kadar zihninizi ve ufkunuzu kapatmışsızın fakat merak etmeyin siz bunlarla uğraşırken küpenizi takıp kaşınızı alıp sözüm ona metro sexsüellik denilen erkeğe yakışmayan hallerinize devam ederken öte yandan sizin kat kat fazlanız nice yiğit deli kanlılar var sizin feryadınız her azınlıkta olan şeyler bunları normal karşılamak lazım hermillette olduğu gibi bizdede böyle kırma modeller var ama midenizi bulandırmasın tehlikeli değiller gösteriş meraklısı salaklar diyorum okadar.

Baglantı

Tanıtım

"AÇ GÖZÜNÜ İBRETLE BAK ALEM BİR TEMAŞAGAH İMİŞ"

Yeni Yazılar
Menu
Arkadaşlarım
Baglantılargeri | ileri