BenimBlog.com - Turkce ucretsiz blog Bedava blog hizmeti
Benimblog.com satilikir / is for sale: info@anahaber.com
HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM.

• 15/10/2011 - HAKLARIMI ÖGRENIYORUM

KONULAR

 • BİZ BU TOPLUMUN BİR ÜYESİYİZ
 • ROLLERİMİZ
 • HAKLARIMIZ VE SORUMLULUKLARIMIZ VAR
 • ÇOCUK HAKLARINA YOLCULUK

BİZ BU TOPLUMUN BİR ÜYESİYİZ

           Hepimiz, toplum içinde yaşarız. Yaşamımızı sürdürmek, temel gereksinimlerimizi karşılamak için iş bölümü ve iş birliği yaparız. Davranışlarımızı da içinde yaşadığımız grubun kurallarına göre düzenleriz. Toplumu oluşturan en önemli unsurlar:

 KURUMLAR

 • Aile
 • okul
 • Kütüphane

GRUPLAR

 • Aile üyeleri
 • Sınıf arkadaşları
 • Çalışma arkadaşları
 • Spor takımı
 • İzci kulübü
 • Proje hazırlama ekibi
 • Halk oyunları grubu
 • Tiyatro grubu
 • Komşular
 • Aile yakınları, akrabalar
 • Eğitsel ve sosyal kulüpler

AİLE :  Toplumun en küçük grup ve kurumudur. Aile üyeleri birbirine sevgi ve saygıyla bağlıdır. Herkesin aile içinde görev ve rolü vardır.

OKUL :  Okul neredyse bizlerin ikinci evidir. Eğitim alabileceğimiz en temel kurumdur. İçinde sınıf, okul ve oyun grupları, spor takımları, öğrenci kulüpleri gibi birçok grup vardır.

KÜTÜPHANE : Boş zamanlarımızda gidip araştırma yapabileceğimiz, kitap okuyabileceğimiz en önemli kaynak merkezidir.

AİLE ÜYELERİ : Aileyi oluşturan herbir birey anne, baba , kardeş...

SINIF ARKADAŞLARI : Sınıfımızda bulunan herbir öğrenci.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI : Belli bir çalışama grubunu oluşturan arkadaş topluluğu.

SPOR TAKIMI : Aynı takımda oynayan kişiler.

İZCİ KULÜBÜ : Doğayla başbaşa kalmayı seven öğrencilerin katıldığı kulüp.

PROJE HAZIRLAMA EKİBİ: Öğrencilerin öğretmenle ile birlikte belli bir konuda proje hazırlamak için oluşturulan ekip. Herkesin ekip içinde belli bir rolü vardır.

HALK OYUNLARI GRUBU : Bayramlarda törenlerde okulları adına gösteriler yapan, kültürümüzü tanıtan grup.

TİYATRO GRUBU : Oyunlar sergileyerek izleyenlere keyifli anlar yaşatan topluluk. Her bi rüyenin görevi vardır ve büyük bir disiplin içinde hazırlanır. Tam bir ekip işi.

KOMŞULAR : Evimizin çevresinde yaşayan insanlar.

EĞİTSEL KULÜPLER: Okullarda bulunan öğrenciler yönelik çesitli kulüpler vardır . Bizim okulumuzda bulunan kulüpler:

 • Kültür edebiyat kulübü
 • Fen ve teknoloji kulübü
 • Matematik kulübü
 • Satranç kulübü
 • sağlık, temizlik ve beslenme kulübü.

ROLLERİMİZ : 

ROL: Bir grup etkinliğinde var olan bireylerin üstlendikleri görevlere rol denir 

 

· Anne, baba, ağabey, abla gibi sözcükler aile içinde üstlenilen rolleri ifade eder.

· Futbol takımında kalecilik, forvet oyuncusu bir roldür.

· Öğretmenlik, okul müdürlüğü, sınıf ve kulüp başkanlığı birer roldür.

 

Gruplar içerisindeki rolleri yerine getirirken bazı kararlar almamız gerekir. Bu kararları almak ve sonuçlarını kabul etmek bizim sorumluluğumuzdur.

 

Birden fazla grup içinde yer alıyorsak her grupta farklı bir rolümüz olur. Örneğin; ailede abla,sınıfta sınıf başkanı, futbol takımında kaptan, tiyatro kulübünde oyuncu olabiliriz.

 

Sorumluluk, bir gruba üye olan bireylerin üstlendiği rolün gereklerini yerine getirmesidir. Ailede, okulda, arkadaş grubunda sorumluluklarımız vardır.

 

·· Üyesi olduğumuz grup ve kurumlardaki rollerimizi, sorumluluklarımızı ve haklarımızı bilmeliyiz.

Bunları bilip yerine getirirsek;

· Güven duygumuz artar.

· Karşılıklı ilişkiler güçlenir.

· Toplumsal refah düzeyi artar.

· Sorumluluk duygumuz gelişir.

· Kişiliğimiz olumlu yönde gelişir.

· Birlik içinde, uyumlu yaşarız.

 

Üyesi olduğumuz grup ve kurumlarda rollerimizi ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Rol ve sorumlulukların yerine getirilmemesi düzeni bozar, sorunlar yaşanmasına neden olur. Çevremizdeki insanlarla iletişimimizi olumsuz yönde etkiler. Örneğin; aile, katıldığımız ilk sosyal gruptur. Ailedeki her bireyin rolü ve sorumluluğu vardır. Aile büyükleri ailenin geçiminden sorumludur.

 

 Aile bütçesini hazırlarlar. Her bireyin de bütçeye uygun davranmasını ve anlayışlı olmasını beklerler. Aile bireylerinden biri bu sorumluluğu yerine getirmediğinde diğer bireyler de bu durumdan olumsuz etkilenir. Düzen bozulur, sorunlar yaşanmaya başlar.

 

Rollerin ve sorumlulukların yerine getirilmesi insan olarak başarımızı da artırır. iyi alışkanlık ve değerlere (dürüst olmak, çalışkanlık vb.) sahip olan bireyler başarılı olurlar. Örneğin, okulda derslerin iyi dinlenmesi, ödevlerin yapılması, düzenli çalışma alışkanlığına sahip olunması kişisel sorumluluklardandır. Bu davranış ve özellikler yalnız okul başarısını artırmaz, bizlerin yaşam boyunca başarılı bireyler olmamızı sağlar.

 

Katıldığımız gruplarda belirli haklar elde ederiz. Hak, bir gruba dahil olan bireylerin neleri yapabileceklerini gösterir. Örneğin, okulun bir üyesi olarak eğitim almak, ders araç gereçlerini kullanmak öğrencilerin haklarındandır. Aynı zamanda toplumun bir üyesi olarak temiz çevrede yaşama hakkına sahibiz.

Haklarımızı korumalı, onlara sahip çıkmalıyız. Bu durumda haklarımıza saygı duymayan kişileri uygun şekilde uyarmalıyız.

 

Başkalarının haklarına karşı saygılı olmalı ve duyarlı davranmalıyız.

İnsanların birbirlerinin haklarına saygı göstermesi toplu yaşamın bir gereğidir. Çevremize baktığımızda haklara saygı göstermekle ilgili pek çok örnek bulabiliriz.

Örneğin, toplu taşıma aracı beklerken sıraya girmek başkalarının haklarına saygı göstermektedir.

Sıraya girmeyen insanları uyarmak hakkımızı korumak için yapılan bir davranıştır.

İnsanların piknik yapıp açık havada eğlence hakkı vardır. Ancak çevreyi kirletmeye hakları yoktur. Çünkü tüm insanların temiz bir çevrede yaşama hakkı vardır.

 

Hak ve sorumluluklarımızı iyi bilmeli, bazı davranışlarda bulunurken başkalarının haklarına zarar vermemeye özen göstermeliyiz.

 

HAKLARIMIZ VE SORUMLULUKLARIMIZ VAR

Hepimiz doğduğumuz günden itibaren çeşitli kurum ve grupların içinde yer alırız. Aile, okul, fabrika bu grup ve kurumlardan bazılarıdır. İçinde bulunduğumuz grup ve kurumlara ait çeşitli rollerimiz vardır.(Ailede baba, okulda öğretmen, sınıfta öğrenci, fabrikada işçi gibi)

 

İçinde yer aldığımız grup ve kurumlarda üstlendiğimiz rollerle ilişkili haklarımız vardır.(Baba olarak aile bireylerinden saygı görmek, öğretmen olarak  sınıfı yönetmek, öğrenci olarak okulda eğitim görmek, işçi olarak maaş almak gibi)

 

Bu haklarımızı kullanırken de yerine getirmemiz gereken bir kısım sorumluluklarımız vardır. (Baba olarak ailenin geçimini sağlamak, öğretmen olarak öğrencileri en iyi şekilde eğitmek, öğrenci olarak derslerimize alışıp ödevlerimizi yapmak gibi).

 

İNSAN HAKLARI

Her insan, insan olduğu için doğuştan bazı haklara sahiptir. Anayasamızın 12. maddesinde; "Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir." denilmiştir.

 

Bu hakların bazıları şunlardır;

 • Yaşama hakkı,
 • Konut edinme hakkı,
 • Çalışma hakkı,
 • Eğitim hakkı,
 • Mülkiyet hakkı,
 • Hak arama hürriyeti,
 • Din ve vicdan hürriyeti,
 • Bilim ve sanat hürriyeti,
 • Yerleşme ve seyahat hürriyeti,
 • Kişi hürriyeti ve güvenliği,
 • Düşünce ve kanaat hürriyeti.


ÇOCUK HAKLARINA YOLCULUK

Dünya üzerinde birçok çocuk ya savaş ya da açlık ortamında yaşamını sürdürmektedir. Bu koşulları ortadan kaldırmak ve çocuklara daha iyi bir yaşam sağlamak amacıyla Çocuk Haklan Sözleşmesi hazırlanmıştır. Bu sözleşme 191 ülke tarafından kabul edilmiştir. Türkiye bu sözleşmeyi 1990 yılında imzalamıştır.

 

Taraf ülkeler bu sözleşmeyi hazırlarken çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış havasının içindeki bir aile ortamında yetişmesinin gerekliliğini kabul etmişlerdir. Ayrıca çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi için her yönüyle hazırlanmasının ve özellikle barış, değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesinin gerekliliğini savunmuşlardır.

 

Bu sözleşmenin bazı maddeleri şunlardır:

Madde 1

Bu sözleşme uyarınca çocuğa  uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.

 

<

Yorum Yaz :: Arkadaşına gönder

Tanıtım

Baglantılar

• Ana Sayfa
• Profil
• Arşiv
• Arkadaşlarım
• Bana Eposta gönder
• RSS

Arkadaşlarım

3 sayfadan 3 . sayfa
geri | ileri